Om Køge Malerlaug

Hvem er

Køge Malerlaug

Køge Malerlaug en sammenslutning af ca. 50 malermestre i området fra Greve i nord og til Haslev i syd. Alle vore medlemmer er tilsluttet Danske Malermestres garanti ordning der garanterer at man får udført kvalitetsarbejde. Vore medlemmer tilbyder at udarbejde tilbud uden forbindende og ingen opgaver er hverken for små eller for store. 

Vore medlemmer rådgiver om farvesammensætning og materialer og udarbejder eksempler. Vore medlemmer anvender kun faglærte malersvende.